W marcu 2016 roku kamienica zlokalizowana przy ulicy Skaryszewskiej 11 stała się własnością prywatną. Decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą Skaryszewskiej 11 badała Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Choć na początku 2018 roku zdecydowano, że sama reprywatyzacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa, to spółce, która kupiła kamienicę nie przypisano złej wiary, a skutki transakcji nabycia przez nią nieruchomości nie zostały zniweczone. Po zakończeniu procesu weryfikacji i uzyskaniu pewności co do nieposzlakowanego stanu prawnego nieruchomości rozpoczął się proces rewitalizacji oraz sprzedaży apartamentów.

SKARYSZEWSKA 11 Sp. z o.o.

ul. Biedronki 66A
02-959 Warsaw

IKONA_MAIL_WWW_BIALA.png
  • Instagram